Xuất phát từ nhu cầu thay thế những chiếc ví tiền cồng kềnh to dầy không phù hợp với bộ âu phục, đồ công sở, phụ kiện kẹp tiền hay còn gọi là money clip ra đời giúp giải quyết vấn đề trên. Sản phẩm gọn nhẹ nhỏ giúp bạn giữ được nhiều tiền, thẻ tín dụng mà vẫn đảm bảo được an toàn, không bị rơi mất.

Kẹp tiền thường làm bằng chất liệu inox không han gỉ hoặc được mạ vàng bạc sang trọng, kiểu dáng đa dạng và có độ đàn hồi cao giúp bạn kẹp được ngay cả 1 tờ tiền. Kẹp giữ tiền được các công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ lựa chọn làm qùa tặng cho khách hàng là nam giới.

Trân trọng – vnmarts.com

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Xuất phát từ nhu cầu thay thế những chiếc ví tiền cồng kềnh to dầy không phù hợp với bộ âu phục, đồ công sở, phụ kiện kẹp tiền hay còn gọi là money clip ra đời giúp giải quyết vấn đề trên. Sản phẩm gọn nhẹ nhỏ giúp bạn giữ được nhiều tiền, thẻ tín dụng mà vẫn đảm bảo được an toàn, không bị rơi mất.

  Kẹp tiền thường làm bằng chất liệu inox không han gỉ hoặc được mạ vàng bạc sang trọng, kiểu dáng đa dạng và có độ đàn hồi cao giúp bạn kẹp được ngay cả 1 tờ tiền. Kẹp giữ tiền được các công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ lựa chọn làm qùa tặng cho khách hàng là nam giới.

  Trân trọng – vnmarts.com

 • Xuất phát từ nhu cầu thay thế những chiếc ví tiền cồng kềnh to dầy không phù hợp với bộ âu phục, đồ công sở, phụ kiện kẹp tiền hay còn gọi là money clip ra đời giúp giải quyết vấn đề trên. Sản phẩm gọn nhẹ nhỏ giúp bạn giữ được nhiều tiền, thẻ tín dụng mà vẫn đảm bảo được an toàn, không bị rơi mất.

  Kẹp tiền thường làm bằng chất liệu inox không han gỉ hoặc được mạ vàng bạc sang trọng, kiểu dáng đa dạng và có độ đàn hồi cao giúp bạn kẹp được ngay cả 1 tờ tiền. Kẹp giữ tiền được các công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ lựa chọn làm qùa tặng cho khách hàng là nam giới.

  Trân trọng – vnmarts.com

 • Xuất phát từ nhu cầu thay thế những chiếc ví tiền cồng kềnh to dầy không phù hợp với bộ âu phục, đồ công sở, phụ kiện kẹp tiền hay còn gọi là money clip ra đời giúp giải quyết vấn đề trên. Sản phẩm gọn nhẹ nhỏ giúp bạn giữ được nhiều tiền, thẻ tín dụng mà vẫn đảm bảo được an toàn, không bị rơi mất.

  Kẹp tiền thường làm bằng chất liệu inox không han gỉ hoặc được mạ vàng bạc sang trọng, kiểu dáng đa dạng và có độ đàn hồi cao giúp bạn kẹp được ngay cả 1 tờ tiền. Kẹp giữ tiền được các công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ lựa chọn làm qùa tặng cho khách hàng là nam giới.

  Trân trọng – vnmarts.com

 • Xuất phát từ nhu cầu thay thế những chiếc ví tiền cồng kềnh to dầy không phù hợp với bộ âu phục, đồ công sở, phụ kiện kẹp tiền hay còn gọi là money clip ra đời giúp giải quyết vấn đề trên. Sản phẩm gọn nhẹ nhỏ giúp bạn giữ được nhiều tiền, thẻ tín dụng mà vẫn đảm bảo được an toàn, không bị rơi mất.

  Kẹp tiền thường làm bằng chất liệu inox không han gỉ hoặc được mạ vàng bạc sang trọng, kiểu dáng đa dạng và có độ đàn hồi cao giúp bạn kẹp được ngay cả 1 tờ tiền. Kẹp giữ tiền được các công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ lựa chọn làm qùa tặng cho khách hàng là nam giới.

  Trân trọng – vnmarts.com

 • Xuất phát từ nhu cầu thay thế những chiếc ví tiền cồng kềnh to dầy không phù hợp với bộ âu phục, đồ công sở, phụ kiện kẹp tiền hay còn gọi là money clip ra đời giúp giải quyết vấn đề trên. Sản phẩm gọn nhẹ nhỏ giúp bạn giữ được nhiều tiền, thẻ tín dụng mà vẫn đảm bảo được an toàn, không bị rơi mất.

  Kẹp tiền thường làm bằng chất liệu inox không han gỉ hoặc được mạ vàng bạc sang trọng, kiểu dáng đa dạng và có độ đàn hồi cao giúp bạn kẹp được ngay cả 1 tờ tiền. Kẹp giữ tiền được các công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ lựa chọn làm qùa tặng cho khách hàng là nam giới.

  Trân trọng – vnmarts.com

 • Xuất phát từ nhu cầu thay thế những chiếc ví tiền cồng kềnh to dầy không phù hợp với bộ âu phục, đồ công sở, phụ kiện kẹp tiền hay còn gọi là money clip ra đời giúp giải quyết vấn đề trên. Sản phẩm gọn nhẹ nhỏ giúp bạn giữ được nhiều tiền, thẻ tín dụng mà vẫn đảm bảo được an toàn, không bị rơi mất.

  Kẹp tiền thường làm bằng chất liệu inox không han gỉ hoặc được mạ vàng bạc sang trọng, kiểu dáng đa dạng và có độ đàn hồi cao giúp bạn kẹp được ngay cả 1 tờ tiền. Kẹp giữ tiền được các công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ lựa chọn làm qùa tặng cho khách hàng là nam giới.

  Trân trọng – vnmarts.com

 • Xuất phát từ nhu cầu thay thế những chiếc ví tiền cồng kềnh to dầy không phù hợp với bộ âu phục, đồ công sở, phụ kiện kẹp tiền hay còn gọi là money clip ra đời giúp giải quyết vấn đề trên. Sản phẩm gọn nhẹ nhỏ giúp bạn giữ được nhiều tiền, thẻ tín dụng mà vẫn đảm bảo được an toàn, không bị rơi mất.

  Kẹp tiền thường làm bằng chất liệu inox không han gỉ hoặc được mạ vàng bạc sang trọng, kiểu dáng đa dạng và có độ đàn hồi cao giúp bạn kẹp được ngay cả 1 tờ tiền. Kẹp giữ tiền được các công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ lựa chọn làm qùa tặng cho khách hàng là nam giới.

  Trân trọng – vnmarts.com

 • Xuất phát từ nhu cầu thay thế những chiếc ví tiền cồng kềnh to dầy không phù hợp với bộ âu phục, đồ công sở, phụ kiện kẹp tiền hay còn gọi là money clip ra đời giúp giải quyết vấn đề trên. Sản phẩm gọn nhẹ nhỏ giúp bạn giữ được nhiều tiền, thẻ tín dụng mà vẫn đảm bảo được an toàn, không bị rơi mất.

  Kẹp tiền thường làm bằng chất liệu inox không han gỉ hoặc được mạ vàng bạc sang trọng, kiểu dáng đa dạng và có độ đàn hồi cao giúp bạn kẹp được ngay cả 1 tờ tiền. Kẹp giữ tiền được các công ty cung cấp sản phẩm, dịch vụ lựa chọn làm qùa tặng cho khách hàng là nam giới.

  Trân trọng – vnmarts.com